Naše firma provádí terénní úpravy, výkopové práce (ručně, strojově), realizace rodinných domů plotů, chodníků a parkovacích ploch. K dispozici máme vlastní stroje, auta a mechanizaci. Dokážeme zajistit i dopravu sypkého materiálu nebo prodej zeminy.
Provádíme práce na území hl. m. Prahy a jejím okolí.
Máme zkušenosti s realizací různých projektů - například úprava downhillové tratě Monínec, stavba montované haly CRAMO v Brně a kompletní úprava parkovacích ploch v Opatovicích nad Labem.
V roce 2014 jsme zahájili spolupráci se společnostmi Metrostav a.s., divize 5 a DAP. a.s., se kterými jsme se podíleli na několika zajímavých zakázkách – optimalizace trati Praha-Bubeneč, Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice, vybudování žel. zastávky Praha-Kačerov, kompletní úprava chodníků v ul. Mánesova, Komunardů, atd.

Ukázky naší práce najdete v sekci Reference

Mezi naše služby patří:

 • výkopy a zhotovení základů rodinných domů
 • zhotovení základových desek
 • výkopy pro bazény
 • výkopy pro inženýrské sítě - provádíme přípojky vody, elektřiny, plynu, kanalizace, dodáváme a usazujeme revizní šachty, jímky, domovní čistírny odpadních vod
 • terénní úpravy, úpravy zahrad (spolupráce s fa. Compost)
 • demolice
 • kontejnerová služba – máme k dispozici kontejnery na odvoz sutě a stavebního odpadu
 • doprava písků, štěrků, recyklátů, zeminy, betonu atd.
 • prodej písků, štěrků, zeminy
 • realizace rodinných domů
 • stavba plotů z kamene, betonových prefabrikátů atd.
 • realizace chodníků a parkovacích ploch – zámková dlažba

Sídlo společnosti PUMEX

PUMEX s.r.o.
Nad Olšinami 2479/23
100 00 Praha 10 – Vinohrady

 

Petr Purma

purma.petr AT pumex DOT cz